Dielectric properties of polyethylene foams at medium and high frequencies
Paper i proceeding, 2008

polyethylene

Dielectric properties

foaming

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Igor Chmutin

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Polymer Processing Society (PPS-24)

S15-770

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06