Determination of the retention of 47Ca by whole-body counting
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Mats Isaksson

Göteborgs universitet

Kerstin Fredlund

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Anette Almgren

Lena Rossander-Hulthén

Göteborgs universitet

Appl Radiat Isot

Vol. 52 6 1441-1450

Ämneskategorier

Fysiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08