Investigation of steel I-beams strengthened with CFRP plate
Paper i proceeding, 2007

Författare

Dag Linghoff

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

International conference "Sustainable Bridges - Assessment for future traffic demands and longer lives"

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07