Design methods for composite reinforced metallic beams
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Dag Linghoff

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

13th European conference on composite material (ECCM 13)

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06