D6.2.5 Strengthening metallic structures using advanced composites - Review
Rapport, 2006

Författare

Dag Linghoff

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06