D6.2.4: Appendix A, Strengthening metallic structures using advanced composites - Bacground report for literature review
Rapport, 2006

Författare

Dag Linghoff

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Johannes Naumes

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06