Spectral properties of quantum mechanical operators with magnetic field
Doktorsavhandling, 2008

Pascal, Chalmers Tvärgata 3
Opponent: Prof. Rainer Hempel, Department of Mathematics, University of Braunschweig, Tyskland

Författare

Mikael Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

978-91-7385-150-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2831

Pascal, Chalmers Tvärgata 3

Opponent: Prof. Rainer Hempel, Department of Mathematics, University of Braunschweig, Tyskland

Mer information

Skapat

2017-10-07