Interplay of master regulatory proteins and mRNA in gene expression: 3D Monte Carlo simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Chemical Physics Letters

Vol. 456 4-6 247-252

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08