Fatigue crack initiation in hardened medium carbon steel due to manganese sulphide inclusion clusters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Cornelius Temmel

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Birger Karlsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi

Nils-Gunnar Ingesten

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures

Vol. 31 466-477

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06