Distribution Research and the Industrial Network Approach.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

D Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

IMP Journal, issue 3, vol. 2, pp. 36-52.

Vol. Volume 2 Issue 3 pp. 36-52

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06