Evolution of biped locomotion using linear genetic programming
Kapitel i bok, 2007

Autonomous Robots

Bipedal robots

Genetic Programming

Författare

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Climbing and Walking Robots, Towards New Applications

335-356
978-3-902613-16-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

978-3-902613-16-5

Mer information

Skapat

2017-10-07