Creation of a Learning, Flying Robot by Means of Evolution
Paper i proceeding, 2002

Genetic programming

Autonomous robots

Författare

Peter Augustsson

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik

Peter Nordin

Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO'02), New York, NY, USA.

1279-1285

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06