Evolving 3d Model Interpretation of Images using Graphics Hardware
Paper i proceeding, 2002

Genetic programming.

Computer vision

Författare

F. Lindblad

Peter Nordin

Krister Wolff

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Congress on Evolutionary Computation, CEC'02, Honolulu, HI, USA.

225--230-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-06