Validation of a Time & Frequency Domain Grazing Flow Acoustic Liner Model
Övrigt konferensbidrag, 2008

LNSE

Acoustic Liner Model

Frequency Domain

Time Domain

LES

Författare

Markus Olander Burak

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Mattias Billson

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Stephane Baralon

14th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 5-7 May 2008, Vancouver, Canada

AIAA 2008-2929

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06