Oscillatory kinetics of gene transcription during the cellular growth
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

JETP Letters

Vol. 86 492-495

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07