Program Analysis Issues in Language Based Security
Doktorsavhandling, 2008

EB
Opponent: Prof. David Naumann, Stevens Institute of Technology

Författare

Daniel Hedin

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-91-7385-157-2

Technical report D - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 43

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2838

EB

Opponent: Prof. David Naumann, Stevens Institute of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07