Non-Linear Analysis and Remaining Fatigue Life
Rapport, 2007

Författare

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Jan Cervenka

Sven Thelandersson

Lennart Elfgren

Andrin Herwig

Eugen Brühwiler

Ebbe Rosell

Cecilia Gillesén

Ämneskategorier

Byggproduktion

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-25