Expancel microspheres in wood filled plastics
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Helen Bergenudd

Per Nilsson

Ranko Velagic

Lena Jönsson

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Claes Hammer

Proc. Nordic Polymer Days, Göteborg, 2005

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06