Modeling response of glycolysis in S. cerevisiae cells harvested at diauxic shift
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Eva Albers

Institutionen för molekulär bioteknik

Barbara M Bakker

Lena Gustafsson

Institutionen för molekulär bioteknik

Mol Biol Rep

Vol. 29 119-123

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07