Distribution of 14C-labelled carbon from glucose and glutamate during anaerobic growth of Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Eva Albers

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Microbiology

Vol. 144 1683-1690

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07