Brister i lagerstyrningsmodellerna ger lägre servicenivåer än önskat
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

överdrag

servicenivå

Lagerstyrning

eftrfrågefördelning

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

3 12-14

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06