Välj lämplig definition för servicenivå och beräkna säkerhetslagret från denna
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

säkerhetslager

servicenivå

Lagerstyrning

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

2 12-13

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06