Hur påverkas logistiken av outsourcing
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

logistik

Outsourcing

Kapitalbindning

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

5 10-12

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06