Finns det bara fördelar med just-in-time filosofin
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

orderkvantiteter

materialstyrning

Just-in-time

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

7 12-15

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06