Vad är egentligen ett prognosfel
Artikel i övrig tidskrift, 2007

MAD

prognosfel

Prognostisering

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

8 12-14

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07