Er det bare fordeler med just-in-time
Artikel i övrig tidskrift, 2008

lagerstyring

Just-in-time

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikk & Ledelse

1501-5890 (ISSN)

4 18-22

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07