Patterning colloidal monolayer films using microcontact particle stripping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ann-Sofie Andersson

Karin Glasmästar

Per Hanarp

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bastien Seantier

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Duncan Sutherland

Nanotechnology

Vol. 18 20

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik