DHA-induced changes of supported lipid membrane morphology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Dorota Thid

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Jason J. Benkoski

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Sofia Svedhem

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Julie Gold

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

Vol. 23 11 5878-5881

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07