ABC-klassificering för effektivare materialstyrning
Artikel i övrig tidskrift, 2008

volymvärdeanalys

ABC-klassificering

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

5 8-10

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07