The single Cooper-pair box as a charge qubit
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Coulomb blockade

superconductivity

quantum computing

qubit

Författare

Kevin Bladh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tim Duty

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

David Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

New Journal Of Physics

Vol. 7 180-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08