Energi, IT och Design. Utvärdering av Energimyndighetens FUD-program
Rapport, 2008

forskning

energi

IT

energianvändning

design

energieffektivitet

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Yngve Sundblad

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08