Interpretation of fatigue mechanisms by means of a meso-scale model
Paper i proceeding, 2008

Constitutive model

Cyclic loading

Concrete

Meso-scale

Lattice model

Författare

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Proceedings Nordic Concrete Research Bålsta

Vol. 1 1 204-205
978-82-8208-007-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

978-82-8208-007-1

Mer information

Skapat

2017-10-06