Particle Trapping and Non-Resonant Interaction in a Problem of Stochastic Acceleration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Volodymyr Zasenko

Anatoly Zagorodny

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Ukrainian Journal of Physics

Vol. 53 5 517-523

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08