Improved model for transport driven by drift modes in tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Frederico Halpern

Annika Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Glenn Bateman

Arnold H. Kritz

Alexei Pankin

Christopher.M. Wolfe

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Physics of Plasmas

Vol. 15 1 012304-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08