The toroidal momentum diffusivity in a tokamak plasma: A comparison of fluid and kinetic calculations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Dafni Strintzi

Arthur G. Peeters

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Physics of Plasmas

Vol. 15 044502-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06