The optimal journey from A to B
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

F. Andersson

P. Andersson

A. Billander

M. Desaix

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

American Journal of Physics

Vol. 76 9 863-866

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06