Analyzing Business Interaction
Paper i proceeding, 2008

Författare

David Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ivan Snehota

Proceedings of the 24th IMP-Conference, Uppsala university, September 4-6

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06