On the design and evaluation of identification algorithms for ordinary differential equations
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Dag Wedelin

Chalmers, Data- och informationsteknik

Peter Gennemark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

5th Workshop on Computation of Biochemical Pathways and Genetic Networks. BIOQUANT, Heidelberg

35-41
978-3-8325-1993-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan biologi

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-8325-1993-3

Mer information

Skapat

2017-10-06