Wear Mechanisms of Tool Steels Used in PM pressing Dies
Paper i proceeding, 2008

Författare

Sepehr Hatami

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Lars Nyborg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik

Jan-Olof Krona

Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials 2008


978-0-9793488-9-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

978-0-9793488-9-1

Mer information

Skapat

2017-10-08