Compressional Alfvén Eigenmodes on MAST
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

L.C. Appel

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

M J Hole

S.D. Pinches

R G L Vann

The MAST Team

Plasma Physics and Controlled Fusion

Vol. 50 115011-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08