Mitigation of ELMs and disruptions by pellet injection
Paper i proceeding, 2008

Författare

Kinga Gál

Tamás Fehér

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

P T Lang

ASDEX Upgrade Team

contr. EFDA-JET

Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, Geneva

TH/P4-5

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07