Transport in ITER-like plasmas in neoclassical, fluid and gyrokinetic descriptions
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jeff Candy

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Tünde Fülöp

Chalmers, Teknisk fysik, Nukleär teknik

E Belli

Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, Geneva 2008

TH/P8-28

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08