Downregulation of the HOG MAP kinase pathway during yeast osmoadaptation
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Bodil Nordlander

Göteborgs universitet

Peter Gennemark

Markus J. Tamás

Göteborgs universitet

Dag Wedelin

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Stefan Hohmann

Göteborgs universitet

Yeast

Vol. 20 S170-

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06