Proaktivt arbete mot användningsfel och användarvänlighetsproblem med medicinteknisk utrustning
Paper i proceeding, 2008

Usability Evaluation

Analytical Methods

Usability Engineering

Medical Equipment

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Medicinteknikdagarna 2008

23-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08