Bättre samspel mellan operatör och larmsystem kan öka effektiviteten och säkerheten
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Nucleus

1104-4578 (ISSN)

2 12-15

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08