Models for Power Consumption Estimation in the DSP-PP Simulator
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Minh Quang Do

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors

Lars Bengtsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem

Proceedings of the ISPC'03 International Signal Processing Conference, Dallas, Texas, March 31 - April 3, 2003.

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08