Characteristics of road traffic noise level statistics for shielded areas.
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Maarten Hornikx

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Acoustics '08 conference, 29 June - 4 July, Paris, France. (abstract only)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21