Fika, fiske och föreningsliv
Rapport, 2007

Den mångdimensionella mat konsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+"

Den mångdimensionella mat konsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+"

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

1653-7491

CFK-rapport

Mer information

Skapat

2017-10-07