A study on Z-phase nucleation in martensitic chromium steels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Ardeshir Golpayegani

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hilmar Danielsen

John Hald

Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing

0921-5093 (ISSN)

Vol. 489 310-318

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08