Assessment of using GNSS for the monitoring of the atmospheric water vapour content over long time scales
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Tobias Nilsson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

U Willén

Proceedings of: 1st Colloquium Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme, 1-4 October, 2007, Cité de lEspace, Toulouse, France, Final Proceedings, CD-ROM publication, ESA.

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Klimatforskning

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13